Beleggingsdoelstelling: Mint Tower Arbitrage Fund I

The objective of the Fund is to achieve an average return (after deduction of all costs) of at least 5% 10% per year (over a period of 3-5 years), regardless of market trends. In order to achieve the investment target, the Manager will primarily make use of two arbitrage strategies: convertible arbitrage and volatility arbitrage. Various financial instruments will be used here (e.g. options, bonds, convertible bonds, warrants, futures, forwards, interest options, credit-default swaps etc.) and various hedging techniques may be applied.

Waar belegt het fonds in?  Mint Tower Arbitrage Fund I

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstars eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op

Morningstar.nl wordt deels gefinancierd door advertentie-inkomsten. Hierdoor kunnen wij alle beleggers voorzien van inhoudelijke artikelen, data en tools. Om onze advertenties relevanter te maken, vragen wij u of u een particuliere of professionele belegger bent.

Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie cookie opties voor verdere details.

© Copyright 2019 Morningstar.Alle rechten voorbehouden. Lees onzeGebruiksvoorwaardenenPrivacybeleid.

De Star Rating voor aandelen van Morningstar wordt toegekend op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Morningstar kent Star Ratings toe op basis van de raming door een analist van de reële waarde van een aandeel. De Star Rating wordt door vier componenten bepaald: (1) ons oordeel over de economische slotgracht van het bedrijf, (2) onze raming van de reële waarde van het aandeel, (3) onze onzekerheid met betrekking tot die raming van de reële waarde, en (4) de huidige marktprijs. Die criteria samen leiden tot een unieke rating die elke dag wordt gepdatet. Een rating van vijf sterren betekent dat het aandeel een goede waarde vertegenwoordigt tegen zijn huidige koers; een rating van n ster niet. Als ons uitgangspunt correct is, dan zal de marktprijs in de loop van de tijd, doorgaans binnen de drie jaar, gaan samenvallen met onze raming van de reële waarde. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risicos. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de Morningstar Star Rating voor aandelen,ga naar

De raming van de kwantitatieve reële waarde is de door Morningstar uitgevoerde raming van het bedrag per aandeel uitgedrukt in USD dat het eigen vermogen van een bedrijf vandaag waard is. De raming van de kwantitatieve reële waarde is gebaseerd op een statistisch model afkomstig van het analistenteam van Morningstar gespecialiseerd in de raming van de kwantitatieve reële waarde van bedrijven, en omvat een financiële prognose van het bedrijf. De raming van de kwantitatieve reële waarde wordt dagelijks berekend. Het is een projectie/opinie, geen feitelijke verklaring. Beleggingen in effecten zijn onderhevig aan markt- en andere risicos. Resultaten van een effect uit het verleden bieden geen garantie en zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie in verband met de raming van de kwantitatieve reële waarde,ga naar

Please continue to support Morningstar by adding us to your whitelist or disabling your ad blocker while visiting oursite.No ThanksIve disabled itAd blocker detected.

Unfortunately, we detect that your ad blocker is still running.To access our site, simply turn off your ad blocker and press Ive disabled it to continue.